KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Formularz zgłoszeniowy
XXII Towarzyski Turniej Brydżowy Par 10.12.2023

  
Imię*
Nazwisko*
Kim jesteś?*
Podaj numer karty Absolwenta UMK
Podaj numer legitymacji Studenta UMK
Adres e-mail*
Numer telefonu kontaktowego*
Zgadzam się na udostępnienie przez organizatora turnieju mojego numeru telefonu/adresu e-mail
osobie zainteresowanej graniem ze mną w parze.
Opłata
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją turnieju.

Dane drugiego zawodnika z Twojej pary
Opłata razem

  

Dane drugiego zawodnika z Twojej pary

Kim jest druga osoba?*
Imię*
Nazwisko*
Podaj numer karty Absolwenta UMK
Podaj numer legitymacji Studenta UMK
Opłata
*Oświadczam, że zawodnik z mojej pary udzielił mi zgody na udostępnienie jego danych osobowych organizatorowi wydarzenia.
Administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 11. Dane z niniejszego zgłoszenia zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z organizowaniem turnieju. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w treść danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz nieudzielenie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w turnieju.