KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl

VIII Bieg z książką ROMANTYCZNY (K)ROK

Imię / Name *
Nazwisko / Surname *
Data urodzenia / Date of birth *
Adres e-mail / E-mail adress *
Numer telefonu / Phone number *
Status*
Numer Karty Absolwenta UMK / Alumnus Card number:
Klub sportowy / Sport Club
Administratorem danych osobowych uczestników Biegu z książką jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 11. Dane z niniejszego zgłoszenia zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z organizacją Biegu. Zawodnikowi przysługuje prawo do wglądu w treść danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz nieudzielenie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.