KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Koszykówka dla absolwentów UMK - 2022/2023

Numer karty*
Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*