KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl
Wycieczka "Morowa borowa majówka rowerowa 1-4 maja 2019" została już zamknięta.