Przejedziem Nysę, przejedziem Odrę!

Imię*
Nazwisko (na Karcie Absolwenta UMK)*
Numer Karty Absolwenta UMK*
Nr PESEL*
Pełny adres zamieszkania*
Adres e-mail*
Telefon*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją wycieczki.
Czy jedziesz z osobą towarzyszącą?
* Oświadczam, że osoba towarzysząca udzieliła mi zgody na udostepnienie jej danych osobowych organizatorowi wydarzenia, w następującym zakresie:
Imię*
Nazwisko*
Numer Karty Absolwenta UMK
(jeżeli jest Absolwentem)
Nr PESEL*
Adres e-mail*
Adres zamieszkania*
Telefon
Uwagi


Administratorem danych osobowych uczestników wycieczki jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 11. Dane z niniejszego zgłoszenia zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z organizowaniem wycieczki, np. wykupieniem polisy ubezpieczeniowej. Uczestnikowi wycieczki przysługuje prawo do wglądu w treść danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz nieudzielenie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w wycieczce.